8-800187_TAFIControl_CMJN.jpg

‹ Return to PEFAKITĀ® TAFI CONTROLS AND CALIBRATOR

THROMBOPHILIA, TAFI, CHROMOGENIC ASSAY, PEFAKITĀ® TAFI CONTROLS AND CALIBRATOR, 8-800187